Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

To5μηνο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο ‘’Διαχείριση της Σχολικής Τάξης’’ προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για πρώτη φορά από το ELearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη εκπαίδευσης, με σκοπό να το αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, καθώς και σε φοιτητές και πτυχιούχους τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα (Φιλοσοφικές Σχολές, Σχολές Κοινωνικών Σπουδών, Σχολές Θετικών Επιστημών κ.ά.).

 Οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές έχουν γίνει πολυσύνθετες. Οι εκπαιδευτικοί όσο κι αν διαθέτουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συχνά νιώθουν ότι δεν είναι επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί στο έργο τους. Αναμφισβήτητα, η επιτυχία του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την τάξη τους.

  Ο σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι διττός: από τη μία, ο εντοπισμός των παραγόντων και των φαινομένων που δυσχεραίνουν το έργο του εκπαιδευτικού και από την άλλη η ανάδειξη σύγχρονων και αποτελεσματικών τρόπων οργάνωσης και διαχείρισης της Σχολικής Τάξης.

 Κατά την εξέλιξη του προγράμματος αναλύονται σύγχρονες καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες εμπλέκουν ενεργητικά τον μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και αποβλέπουν στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική βελτίωση όλων των μαθητών αξιοποιώντας τις διαφορές τους. Επίσης, αναλύονται οι μορφές και τα είδη αξιολόγησης της μάθησης του μαθητή και γίνεται μια αποτίμηση της αξίας της για την εκπαίδευση εν γένει. Τέλος, προτείνονται μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής, η οποίαεπιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν την υγεία, την ευεξία και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών και των εφήβων.

 Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

 http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=402

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!