Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

«Διάχυτη η κοινωνική αδικία των οικονομικών μέτρων»

Αυτό είναι και το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας που εκπόνησε το  XINIS ACADEMIC RESEARCH CENTER, του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, με στόχο να καταγράψει τη μείωση του εισοδήματος και της δαπάνης των καταναλωτών μετά την περικοπή στο δημόσιο τομέα και πριν την επίσημη περικοπή στον ιδιωτικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό 93,0% υποστήριξαν ότι τα μέτρα περικοπής των μισθών είναι κοινωνικά άδικα και μόλις το 5,2% κατέγραψε αντίθετη άποψη, ενώ 1,8% δεν απάντησε.
Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (71,8%) εξέφρασε την πεποίθηση πως θα υπάρξει και νέα μείωση του εισοδήματος μέσα στο 2012, ενώ ποσοστό 11,6% έχει αντίθετη άποψη. Στην σχετική ερώτηση δεν απάντησε ποσοστό της τάξεως του 16,6%.
Στοιχεία έρευνας
H έρευνα διεξήχθη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου του 2012, σε δείγμα 655 ατόμων, ηλικίας άνω των 18 ετών, στην περιοχή της Αθήνας, με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου.
Δημογραφικό προφίλ
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων απαρτίζεται από γυναίκες, όπως φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί.

Πολυπληθέστερη ομάδα συμμετοχής ήταν αυτή των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών, ακολουθούμενη από την ομάδα των ατόμων ηλικίας 25-29 ετών.

Οι άγαμοι συμμετέχουν με ποσοστό 50%, οι έγγαμοι με 40% και οι διαζευγμένοι/χήροι με ποσοστό 10%
Οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης συμμετέχουν με το μεγαλύτερο ποσοστό, ακολουθούμενοι από τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους αποφοίτους κολλεγίου.

Από το δείγμα, 560 άτομα (85,5%) δήλωσαν εργαζόμενοι και 95 άτομα (14,5%) δήλωσαν άνεργοι.
Ανά τομέα απασχόλησης, οι εργαζόμενοι κατανέμονται ως ακολούθως:

Τομέας απασχόλησης

Αριθμός ατόμων

Ποσοστό

Ιδιωτικός

379

57,7%

Δημόσιος

134

23,9%

Αυτοαπασχόλ.

47

8,4%

Ο αριθμός των ατόμων ανά μισθολογική κλίμακα, παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα:

Μείωση εισοδήματος
180 άτομα δήλωσαν ότι έχουν υποστεί μηνιαία μείωση εισοδήματος μέχρι και 100€ και 148 άτομα δήλωσαν μηναία μείωση κατά 100-200€. Τα ποσοστά ανά επίπεδο μηνιαίας μείωσης εισοδήματος, για τον εργαζόμενο πληθυσμό του δείγματος, απεικονίζονται στο ακόλουθο γράφημα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (379 άτομα), μόλις 59 άτομα δήλωσαν ότι δεν έχουν υποστεί μείωση εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 320 άτομα, δήλωσαν ότι έχουν υποστεί μείωση εισοδήματος. Συνεπώς, οι μειώσεις και στον ιδιωτικό τομέα είχαν εφαρμοστεί πριν ενεργοποιηθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Μείωση προσωπικών δαπανών
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν το ποσοστό μείωσης που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση σε ομαδοποιημένες δαπάνες.
Μεγάλη μείωση καταγράφουν οι δαπάνες επικοινωνίας (κινητή-σταθερή τηλεφωνία) καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Τα αποτελέσματα, σε ποσοστιαία έκφραση ανά ομάδα δαπανών παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Είδη διατροφής

58,0

32,7

7,2

1,4

0,7

Ένδυσης και υπόδησης

8,9

33,2

28,0

22,3

7,5

Επικοινωνιών

15,2

32,1

30,9

18,4

3,4

Διασκέδασης

9,8

17,9

31,1

23,7

17,5

Μετακινήσεων

7,5

16,3

30,4

25,0

20,9

Ιατροφαρμα-

κευτική

33,8

16,6

19,6

18,8

11,3

Καλλωπισμού

14,1

25,5

19,5

17,5

23,4

Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα επέλθει έξοδος από την κρίση, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι δεν υπάρχει διέξοδος.

Ομάδα εργασίας:
Γιαννακοπούλου Θεοδώρα
Κλαψάκης Ιωάννης
Σταύρου Αγορίτσα
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλογιάννης Ιωάννης
Εξωτερικός συνεργάτης:
Γεωργιάδη Αικατερίνη
Κατεβάστε την έρευνα σε αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!