Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Ελευθερα Βοηθήματα Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας για τις Α' Β' Γ' Γυμνασίου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τα ελεύθερα βοηθήματα (Διδακτικές Σειρές και Προαιρετικά βοηθήματα) Ιταλικής και Ισπανικής  Γλώσσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για έγκριση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά βιβλία το σχολικό έτος 2012-2013, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

Α.      ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι διδακτικές σειρές, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ισχύον Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος.
Σειρά θεωρείται αριθμός βιβλίων από δύο και πάνω και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, για τρία χρόνια.
Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.
Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:
Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, κασέτες/Audio-CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Εκπαιδευτικού.
Το Βιβλίο Εκπαιδευτικού θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
– Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
– Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
– Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
– Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.
Η έλλειψη ενός εκ των ως άνω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.
Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου, θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές του ημερολογιακού έτους 2007 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.
Δεν γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές, στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.
Τα ηλεκτρονικά προγράμματα, λογισμικό στήριξης της διδασκαλίας, θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες στα διάφορα επίπεδα, οι παιδαγωγικοί τους στόχοι να είναι απόλυτα ευκρινείς και να είναι εύκολα στη χρήση.
Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
– εικονογραφημένες ιστορίες,
– βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
– κασέτες/CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– κασέτες/CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
– βιντεοκασέτες, DVD,
– διαφάνειες,
– (εικονογραφημένα) λεξικά,
– χάρτες,
– παιχνίδια μάθησης,
– λογισμικό,
– υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
– διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια (το γλωσσικό επίπεδο των οποίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνο των μαθητών για τους οποίους προορίζεται),
–      άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (πόστερ κ.ά.),
αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.
Βοηθήματα που περιέχουν διαπολιτισμικά στοιχεία στα Ελληνικά, αλλά όχι ως μέρος του κύριου διδακτικού υλικού και τα οποία παρέχουν επιπρόσθετη πληροφόρηση στους μαθητές, δεν απορρίπτονται.
Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα  θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις, τόσο των προς διδασκαλία κειμένων όσο και του λεξιλογίου, και να μη συνοδεύονται από γλωσσάρι, δηλαδή κατάλογο λέξεων με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
(Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα: εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.)
Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή ούτε στο Τετράδιο Εργασιών, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.
Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.
Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.
Δεν είναι επιλέξιμα διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα, τα οποία:
–         θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα της Ελλάδας,
–         πραγματεύονται θέματα που προκαλούν το κοινό αίσθημα, (κοινωνικά, θρησκευτικά, ρατσιστικά κ.λπ.)
Τα βιβλία γραμματικής πρέπει:
–         να είναι γραμμένα στην ξένη γλώσσα, εκτός από τις οδηγίες για την υλοποίηση εργασιών που μπορούν να είναι στα ελληνικά, καθώς και κάποιους βασικούς όρους της γραμματικής,
–         να έχουν πρακτική δομή και όχι θεωρητικές αναλύσεις,
–         ο τρόπος παρουσίασης της ύλης να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της ηλικίας και στις γνώσεις των παιδιών,
–         να είναι μέσα σε επικοινωνιακό πλαίσιο και όχι μόνο σε πλαίσιο δομικής αξιοποίησης μορφοσυντακτικών φαινομένων.
Τα λεξικά πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

Β.      ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

1. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν είτε όχι.
2. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμα βιβλία (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπα) μπορούν να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. – Τμήμα Α΄ – Γραφείο 1111, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, τηλ. 210-3442238) έως την 6η Απριλίου                                      2012, τα βιβλία τους για έγκριση  σε τρία (3) αντίτυπα, μαζί με σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο του βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζεται και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται στους μαθητές, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής έκπτωσης για το Γυμνάσιο.
3. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες θα πρέπει να αναφέρουν χωριστά την τιμή για το Βιβλίο Μαθητή και χωριστά την τιμή για το Τετράδιο Εργασιών.
4. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές είχαν εγκριθεί για το σχολικό έτος 2010-2011 και είχαν χρησιμοποιηθεί και για το σχολικό έτος 2011-2012 πρέπει να υποβάλουν εκ νέου στο ΥπΠΔΒΜΘ τον πλήρη κατάλογο των σειρών τους και τα προς έγκριση αντίτυπα για το σχολικό έτος 2012-2013.
Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:
α. η σχετική χρονολογία έκδοσης και επανέκδοσης των διδακτικών σειρών που βρίσκονται ήδη στον εγκεκριμένο κατάλογο,
β. η τελική τιμή πώλησης στους μαθητές για τη σχολική χρονιά 2012-2013.
5. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Επίσης, για το σχολικό έτος 2012-2013 θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα (βιβλία δεξιοτήτων, λεξικά, βιβλία γραμματικής, κλπ) Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας Γυμνασίου που αναφέρονται στους εγκεκριμένους καταλόγους για τα σχολικά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012, εκτός των βιβλίων δεξιοτήτων που έχουν εκδοθεί έως και το έτος 2005.
Για την Ανακοίνωση Τύπου πατήστε εδώ

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!