Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ

Η φιλοσοφία μας

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ, “Οι Μικροί Εξερευνητές” είναι ένα εκπαιδευτήριο που ιδρύθηκε το 1992, ξεκινώντας από την πρώτη κοιτίδα της εκπαίδευσης με τη δημιουργία “Κέντρου Προσχολικής Αγωγής” (παιδικός σταθμός) με την επωνυμία “Μικροί Εξερευνητές”. Το 1993 λειτούργησε το Νηπιαγωγείο ενώ από το 1994 ξεκίνησε η λειτουργία του Δημοτικού σχολείου. Το Σεπτέμβριο του 2004 ξεκίνησε η λειτουργία του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το εκπαιδευτήριο λειτουργεί με μια νέα αντίληψη σχολείου και εκπαίδευσης, την αντίληψη του σχολείου και της παιδείας του μέλλοντος.
Η εκπαιδευτική φιλοσοφία και λειτουργία του σχολείου στηρίζεται στην παραδοχή ότι η εκπαίδευση είναι απελευθερωτική διαδικασία που περνάει μέσα από την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της δημιουργικότητας του παιδιού. Εκπαίδευση δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων. Δεν είναι μόνο η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την τεχνολογική αξιοποίηση αυτών των γνώσεων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι η δραστηριότητα εκείνη που συντελεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Μόνο έτσι ο νέος άνθρωπος θα μπορέσει να ενταχθεί δημιουργικά στο κοινωνικό σύνολο και να αξιοποιήσει τις γνώσεις του, για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής του μέσα σε έναν καλύτερο κόσμο. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να είναι διαδικασία άκριτης αναπαραγωγής των κατεστημένων δομών, αλλά να είναι και προσπάθεια επηρεασμού του κοινωνικού γίγνεσθαι με όραμα έναν καλύτερο άνθρωπο και έναν καλύτερο κόσμο. Όμως αυτός ο “νέος άνθρωπος” δεν οικοδομείται με την κυρίαρχη παιδαγωγική αντίληψη, που οδηγεί στον άνθρωπο – εργαλείο της παραγωγής και στον άνθρωπο – καταναλωτή. Δίνοντας στο παιδί τα κατάλληλα ερεθίσματα, προσπαθούμε να το οδηγήσουμε στην ολοκλήρωση του σε άνθρωπο με σταθερές ισορροπίες, σε άνθρωπο που πιστεύει σε αξίες και ιδανικά, που πιστεύει στο Θεό, που νοιάζεται για το περιβάλλον.
Στόχος μας είναι η δημιουργία του υγιούς, επινοημένου, ευαίσθητου, κριτικού και δημιουργικού, δημοκρατικού ανθρώπου που θα έχει τη θέληση και την ικανότητα να μετάσχει στη δημιουργική προσπάθεια της ελληνικής, ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, για έναν καλύτερο κόσμο στηριζόμενο στην ορθή σύζευξη των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και των αξιών του ανθρώπου και του ανθρωπισμού. Μέσα για την επίτευξη των στόχων μας είναι η προσπάθεια για την ανάπτυξη της ικανότητας και της μεθοδολογίας πρόσκτησης της γνώσης, με την καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας και των άλλων μορφών επικοινωνίας, με την καλλιέργεια των ευαισθησιών του για την ομορφιά και τις αξίες του ανθρώπου, με την εσωτερική του καλλιέργεια με βάση τα ελληνικά βιώματα. Επιθυμία μας, το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, να συμμετέχει στα κοινά, να συμπορεύεται με φορείς στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Προσπαθούμε τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικά σεμινάρια, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του σχολείου.
Το Σχολείο μας έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και τις απαιτήσεις του HACCP όπως καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1416.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!