Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ICBS Business College, Bachelor, Masters [Thessaloniki – Athens – Larissa]

To ICBS Business College, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Winchester (U.K.), προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εστιασμένα στη σύγχρονη γνώση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη.
Συμπληρώνοντας 37 χρόνια λειτουργίας με χιλιάδες αποφοίτους, το ICBS Business College, δραστηριοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, διαθέτοντας 2 campuses και 1 city campus, με πλήρη κάλυψη τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων όσο και από πλευράς τεχνολογίας πληροφόρησης.
Με πλήρη πιστοποίηση από διεθνείς φορείς το ICBS Business College προσφέρει τίτλους σπουδών – τους οποίους εκδίδει το University of Winchester – σε διαφόρους τομείς, ξεκινώντας από Bachelor, Diploma και καταλήγοντας σε Master και MBA.
Οι τίτλοι σπουδών έχουν πλήρη αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με τα πτυχία που απονέμουν τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε αντίστοιχα προγράμματα.

Σπουδές

Master Degrees

MBAExecutive
Το MBA Executive ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια και περιλαμβάνει 14 μαθήματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης: μάρκετινγκ, πωλήσεις, χρηματοοικονομικά/λογιστική, παραγωγή, ανθρώπινος παράγοντας, Η/Υ, μάνατζμεντ, οργάνωση, διεθνή δραστηριότητα, στρατηγικό μάνατζμεντ, έρευνα και λήψη αποφάσεων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία, που συνδέει το σύνολο των γνώσεων και βοηθά το σπουδαστή να εφαρμόσει στην πράξη όσα διδάχτηκε.

Τον πρώτο χρόνο (Οκτώβριος-Ιούνιος) γίνονται 7 μαθήματα, που περιλαμβάνουν εργασίες και τη γραπτή εξέταση.
Το δεύτερο χρόνο γίνονται 7 μαθήματα και γράφεται η διπλωματική εργασία.
Τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωΐ, ανά 15ήμερο.

Το MBA είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος μεταπτυχιακός τίτλος, ο οποίος απονέμεται από το UNIVERSITY of WINCHESTER και το οποίο έχει τον πλήρη Ακαδημαϊκό έλεγχο

MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αναλύσει επιχειρηματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί marketing managers.

Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τομέα του Marketing.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, αποτελείται από δύο έτη part- time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος, που είναι έτος εξειδίκευσης και ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

MBA με εξειδίκευση στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Τα μαθήματα στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι προσεκτικά δομημένα ώστε να υποστηρίξουν τις ανάγκες ενός τραπεζικού στελέχους αλλά και το  έμπειρο προσωπικό στον εμπορικό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχειρήσεως, ενός οργανισμού ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Το πρόγραμμα ΜΒΑ με εξειδίκευση στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, αποτελείται από δύο έτη part – time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας

MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Λειτουργιών
Το Μάνατζμεντ των Λειτουργιών εστιάζεται στην προσεκτική διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχειρήσεως, ενός οργανισμού ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τομέα της διαχείρισης λειτουργιών και συστημάτων.

Το πρόγραμμα ΜΒΑ με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Λειτουργιών, αποτελείται από δύο έτη part – time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

MBA με εξειδίκευση στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Το θεμέλιο της αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης είναι η σαφής διατύπωση της αποστολής ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Το στρατηγικό μάνατζμεντ καθορίζει και σχεδιάζει με σαφήνεια το όραμα και τους στόχους μιας επιχείρησης και ορίζει όλες τις διαδικασίες που θα φέρουν σε πέρας τους στόχους που έχουν τεθεί. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχειρήσεως, ενός οργανισμού ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης σε έναν από τους βασικούς τομείς.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ, αποτελείται από δύο έτη part – time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας

MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων
Η συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα των ανθρώπων σαν παράγοντας της επιτυχίας μιας επιχείρησης καθιστά απαραίτητη την εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις οργανώσεις. Η γνώση θεωριών που αφορούν το άτομο και τις ομάδες εργασίας είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου αντίληψης της ανθρώπινης διάστασης στην αποτελεσματική διαχείριση έργων. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχειρήσεως, ενός οργανισμού ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης σε έναν από τους βασικούς τομείς.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, αποτελείται από δύο έτη part – time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας 

MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics
Το πρόγραμμα ΜΒΑ με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Logistics παρέχει την δυνατότητα απόκτηση θεωρητικών βάσεων στον σχετικό τομέα, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται βοηθούν στην λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή μεθόδων επίλυσης προβλημάτων στον τομέα Logistics. Το πρόγραμμα αυτό διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή παροχή γνώσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους σε σημασία, βασικούς επιχειρησιακούς τομείς.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Logistics Μάνατζμεντ , αποτελείται από δύο έτη part – time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας
Το  πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους  εργαζόμενους στον  τοµέα της  υγείας  και τους µάνατζερ  που εργάζονται  ή  έχουν  επαφή  µε υγειονοµικούς οργανισµούς και το δηµόσιο ή ιδιωτικό σύστηµα υγείας. Στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην διαχείριση υπηρεσιών υγείας παρέχοντας το θεωρητικό  υπόβαθρο  και τις πρακτικές που  θα  τους  επιτρέψουν  να ανταπεξέλθουν στον  απαιτητικό τοµέα της  υγείας. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του ΜΒΑ, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον τομέα του μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας, αποτελείται από δύο έτη part-time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών
Η σωστή διαχείριση ενός δικηγορικού γραφείου δεν απαιτεί μόνο νομικές γνώσεις αλλά και γνώσεις μάνατζμεντ που θα βοηθήσουν στην  επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην λειτουργία ενός δικηγορικού γραφείου. Στόχος είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών με τα κατάλληλα εργαλεία για το χειρισμό των πολύπλοκων προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση ενός νομικού οργανισμού. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του ΜΒΑ, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον τομέα του μάνατζμεντ νομικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Νομικών Λειτουργιών, αποτελείται από δύο έτη part-time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος το οποίο είναι έτος εξειδίκευσης, το οποίο ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.
MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα

Ο Δημόσιος Τομέας, υπό στενή και ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει τόσο τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και την Αυτοδιοίκηση, τα νομικά πρόσωπα, τους οργανισμούς και τις εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες και αγαθά που υπάγονται στην συνολική Δραστηριότητα του Δημοσίου Τομέα, αποτελεί ένα σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του συνολικού προϊόντος της χώρας. Η λειτουργία των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου σύμφωνα, όχι μόνο με το νόμο, αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις και όρους που επιβάλλονται τόσο από την Τοπική όσο και τη Διεθνή πραγματικότητα είναι περισσότερο από αναγκαία.
Οι εφαρμογές των αρχών του μάνατζμεντ στις επιχειρησιακές μονάδες στο Δημόσιο Τομέα έχουν ιδιαιτερότητες και ειδικές συνθήκες. Το πρόγραμμα καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Δίνει μεν τις αρχές και κατευθύνσεις του Μάνατζμεντ, αλλά εστιάζει και στην εφαρμογή τους στο Δημόσιο Τομέα.
Το πρόγραμμα ΜΒΑ με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα, αποτελείται από δύο έτη part-time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί . Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος που είναι έτος εξειδίκευσης και ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας

ΜΑ in Business Management
Ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στο Μάνατζμεντ. Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY ofWINCHESTER , U.K.

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται για την επιστήμη και την τέχνη της Διοίκησης, ώστε να μπορέσουν είτε να προσανατολιστούν προς τα επαγγέλματα και τις θέσεις της διοίκησης, είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις στη Διοίκηση, παράλληλα και επιπλέον των γνώσεων που απέκτησαν με το πρώτο τους πτυχίο.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κατεύθυνσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του, παρέχεται η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών με στόχο την απόκτηση του Master in Business Administration (MBA).
Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.

MSc in Accounting and Finance
Ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική.
Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY of WINCHESTER, U.K.

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές εμβαθύνουν στο γνωστικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Λογιστικής των Επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν σε τομείς και αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, παράλληλα και επιπλέον των γνώσεων που αποκτούν με το πρώτο τους πτυχίο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός μεν σε νέους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε ήδη επαγγελματίες του χώρου των Χρηματοοικονομικών και της Λογιστικής, οι οποίοι επιθυμούν, πέρα από τις νέες γνώσεις, την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως το Μάιο του επόμενου έτους.
Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.

Diploma in Management Studies
Είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για ανθρώπους που βρίσκονται σε χώρους εργασίας, χωρίς ωστόσο να τους έχει δοθεί η ευκαιρία για διεύρυνση αλλά και για πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους στο Μάνατζμεντ.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το ξεκίνημα της καριέρας κάθε στελέχους. Είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να βελτιώσουν την απόδοση τους ως διοικητικά στελέχη, αλλά και για εκείνους που αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές. Επίσης, καλύπτει και όσους απασχολούνται σε άλλους επιχειρησιακούς τομείς, πέραν του Μάνατζμεντ.
Ακόμη το πρόγραμμα εξετάζει σε βάθος την επιστήμη και κυρίως, την πρακτική του Μάνατζμεντ. Οι εφαρμογές βασίζονται συνήθως, στα υπαρκτά προβλήματα των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται οι σπουδαστές.

Το DMS διαρκεί 1 χρόνο και το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY ofWINCHESTER , U.K
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών με στόχο την απόκτηση του Master in Business Administration (MBA), με μοναδική προϋπόθεση την επίτευξη ικανοποιητικής τελικής βαθμολογίας.
Η αξιολόγηση των σπουδαστών  γίνεται με εργασίες κι εξετάσεις, ενώ τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, κάθε 15ήμερο.

Bachelor Degrees
BA (hons) inBusinessAdministration
Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι, αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους (π.χ. το χρήμα και η γνώση) καταλήγουν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται με αποδοτικότητα, δηλαδή να αποφέρει στην επιχείρηση την περίφημη προστιθέμενη αξία.

Το άτομο που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της επιχείρησης είναι παραγωγική, αποδοτική και κερδοφόρα, είναι ο Μάνατζερ. Είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, επισημαίνει τα προβλήματα και επιλέγει την καλύτερη λύση, επιβλέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή της.
BA (hons) inTourismManagement

Ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα αποτελεί τη “βαριά βιομηχανία” της χώρας.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις, σε μια διεθνοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία ανταγωνίζονται πλέον όχι σε Εθνικό, αλλά σε Διεθνές επίπεδο. Ο πελάτης από το εξωτερικό επιλέγει την Ελλάδα ως προορισμό συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι απαιτήσεις των πελατών, αλλά και του επαγγέλματος είναι μεγάλες και πολύπλοκες.

Οι φοιτητές θα διδαχθούν τόσο τη φύση και το περιεχόμενο του επαγγέλματος, όσο και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους σε αυτό.

BA (hons) inMarketing

Το Μάρκετινγκ είναι μια διαδικασία του Μάνατζμεντ, που έχει την ευθύνη να προβλέπει, να ξεχωρίζει και να ικανοποιεί με αποδοτικότητα τις ανάγκες του πελάτη. Ο Marketer έχει ένα ευρύτατο πεδίο δράσης, από το σχεδιασμό ακόμη ενός προϊόντος και μέχρι τη διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη. Ο γνώστης των αρχών και των τεχνικών του Μάρκετινγκ είναι το πιο απαραίτητο μέλος στην ομάδα των στελεχών που βρίσκονται αμέσως κάτω από τη Διεύθυνση. Η συμβολή του στη διαμόρφωση των αποφάσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης.

BA (hons) in Marketing, Communications and Public Relations

Το κύριο πρόβλημα πλέον των επιχειρήσεων είναι οι πωλήσεις. Σε μια διεθνοποιημένη οικονομία, το μήνυμα προς τον πελάτη – στόχο ούτε φθάνει εύκολα, ούτε φθάνει καθαρό, μιας και αφενός τα μηνύματα είναι πολλά, αφετέρου ο πελάτης – στόχος απαιτεί πιο ξεκάθαρη και πληρέστερη πληροφόρηση.

Η αποτελεσματική αποστολή του μηνύματος τόσο για την εταιρεία, όσο και για τα προϊόντα – υπηρεσίες της, η επισήμανση της ωφέλειας του πελάτη από τα προσφερόμενα αγαθά και όλα αυτά στον κατάλληλο χρόνο, με το μικρότερο κόστος είναι μεταξύ των βασικών αντικειμένων που θα διδαχθούν οι φοιτητές.

BA (hons) in Accounting and Finance

Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά και κάθε οργανισμού, παρουσιάζει δύο βασικές ανάγκες: την εξεύρεση πόρων και την καταχώρηση κάθε συναλλαγής. Η πρώτη ανάγκη δημιούργησε την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και η δεύτερη της Λογιστικής.
Εξάλλου, η τεχνολογία της πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων των δύο επιστημών, ώστε η αξιοποίηση και η επικοινωνία της πληροφόρησης να είναι άμεση.

Οι τρεις παραπάνω παράμετροι συνιστούν τη βάση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος του ICBS. Είναι ένα πρόγραμμα σύγχρονο κι αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ικανό να καλύψει τις μελλοντικές.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!