Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Le Gourmet – Κέντρο Τουριστικών & Επισιτιστικών Σπουδών

Τουριστικές Σπουδές

Προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της Τουριστικής Βιομηχανίας που καλύπτουν πλήρως πρακτικά και θεωρητικά τις απαιτήσεις των Τουριστικών Κλάδων.
A. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ “ LE GOURMET ”
Η «LE GOURMET» λειτουργεί ως Κέντρο Τουριστικών και Επισιτιστικών Σπουδών σε ένα χώρο που η αναγκαιότητα της αξιόπιστης εκπαίδευσης αποτελεί βασικό κανόνα για την σταδιοδρομία των σπουδαστών
Απευθύνετε σε ένα τομέα από τον οποίο ή Χώρα μας αποκομίζει σημαντικά οικονομικά οφέλη και άπειρα πλεονεκτήματα για την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού .
Η ολοένα αυξανόμενη τουριστική ζήτηση καθώς και η προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών δημιούργησε την ανάγκη της εισόδου μας στον Χώρο της Τουριστικής Βιομηχανίας, για την δημιουργία ικανών στελεχών, τα οποία καλούνται να επανδρώσουν με τον αρτιότερο τρόπο τους Τομείς του Τουρισμού
Β. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ «LE GOURMET»
H γενικότερη φιλοσοφία της «LE GOURMET» στηρίζεται στην προσπάθεια της για ποιοτική και διαχρονική εκπαίδευση, βασική αρχή για την επίτευξη των Επιθυμητών Στόχων των Σπουδαστών της. Με πρωτοποριακή σύγχρονη αντίληψη για την εκπαίδευση ή «LE GOURMET» δημιουργεί τον αυριανό επαγγελματία στο χώρο του τουρισμού, παρέχοντας αφενός υψηλής Ποιότητας Εκπαίδευση με υψηλά standards πρακτικής εξάσκησης , αφετέρου δίνει έμφαση σε όλα εκείνα τα στοιχεία που πλαισιώνουν το προφίλ του επιτυχημένου επαγγελματία όπως είναι προσωπικότητα, επικοινωνία και « επαγγελματισμός» .
Γ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ LE GOURMET
Η «LE GOURMET » δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία της εκπαίδευσης και αντιλαμβανόμενη τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων προσφέρει συγκεκριμένα και μετρήσιμα πλεονεκτήματα :
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της Τουριστικής Βιομηχανίας που καλύπτουν πλήρως πρακτικά και θεωρητικά τις απαιτήσεις των Τουριστικών Κλάδων.
• ΕΜΠΕΙΡΟ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της « LE GOURMET » αποτελείται από συνεργάτες με υψηλή τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των Τουριστικών Υπηρεσιών Η προσπάθειά τους συγκεντρώνεται στην μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, με όσο το δυνατόν υψηλότερο αίσθημα ευθύνης στους Σπουδαστές
• ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Βασικό μας μέλημα αποτελεί η αρμονική σύνθεση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Η εμπειρία των Συνεργατών μας καθώς και οι σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας δημιουργούν το συναίσθημα επάρκειας γνώσεων στους σπουδαστές, οι οποίοι αισθάνονται έτοιμοι, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του επαγγελματικού στίβου.
• ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Μέσα σε ένα μοντέρνο, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον, ο σπουδαστής θα νοιώσει μέλος της ευρύτερης ομάδας της LE GOURMET που θα στηρίζει και θα τον εμψυχώνει σε κάθε του βήμα και θα βιώνει την διαδικασία μάθησης σαν ευχάριστη και δυναμική πορεία προς την Εκπαιδευτική γνώση
Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΡΧΗ ΥΠΑΡΞΗΣ
Η ποιότητα των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί για την LE GOURMET στρατηγικό στόχο και καθοριστικό στοιχείο της πορείας της στην Τουριστική Εκπαίδευση.
Για την Σχολή μας ο Σπουδαστής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας και των οραμάτων μας που σκοπό έχουν την επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Η ποιότητα των Υπηρεσιών μας ορίζεται από τις παρακάτω μεταβλητές:
Πρακτική και Θεωρητική κατάρτιση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας
Οι σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων μας καταρτίζονται επαγγελματικά σε πραγματικούς χώρους παραγωγής ( εργαστήρια) που σκοπό έχουν να τους εξοικειώσουν με το πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Ο άρτιος εργαστηριακός μας εξοπλισμός καθώς και οι ευκαιρίες προσωπικής τους δημιουργίας και έρευνας τους δίνει το πλεονέκτημα της σωστής και εποικοδομητικής εκμάθησης.
Πρακτική Εξάσκηση Σπουδαστών
Η « LE GOURMET» μετά το πέρας κάθε Ακαδημαϊκού έτους σπουδών, έχοντας συνεργασία με τις Σημαντικότερες Τουριστικές Μονάδες, θεωρεί την αποστολή των Σπουδαστών της για πρακτική εξάσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο βασικό στοιχείο για την απόκτηση των πτυχίων τους αλλά και απόκτηση εμπειρίας.
Μέσω αυτής της διαδικασίας ολοκληρώνεται ο σπουδαστής σαν επαγγελματίας και αποκτά συνείδηση του επαγγέλματος που επέλεξε.
Ερευνητική δράση
Με την αρωγή των εκπαιδευτών τους οι σπουδαστές της « LE GOURMET »συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες και ετοιμάζουν συγκεκριμένες εργασίες που αφορούν το αντικείμενο των Σπουδών τους. Η επιλογή του θέματος γίνεται σε συνεργασία Καθηγητών – Σπουδαστών από συγκεκριμένη θεματολογία.
Οι εργασίες των Σπουδαστών εντάσσονται σε ένα σύστημα αξιολόγησης και αποτελούν ποιοτικό στοιχείο της βαθμολογίας τους.
Συνέδρια – Σεμινάρια
Οι Σπουδαστές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης, με θεματολογία που αφορά, τόσο το αντικείμενο Σπουδών όσο και γενικότερου ενδιαφέροντος θεματολογίας.
Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας
Η «LE GOURMET » στηρίζει τους αποφοίτους της σε όλη την πορεία αναζήτησης εργασίας . Στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα έχει προσαρτήσει ειδικό πρόγραμμα καθοδήγησης με ενημερωτικό – Συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Επίσης έχει δημιουργήσει Διεύθυνση Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, που φροντίζει για την πρακτική εξάσκηση των Σπουδαστών, ερευνά το περιβάλλον Εργασίας της Αγοράς και μεριμνά για την Επαγγελματική Σταδιοδρομία των Σπουδαστών.
Ε. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ «LE GOURMET»
Η «LE GOURMET» εκτός από την εκπαιδευτικό της ρόλο είναι υποχρεωμένη να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο σε διάφορες ομάδες ατόμων που χρειάζονται βοήθεια και ενίσχυση.
Δείχνοντας την κοινωνική μας ευαισθησία μέσω ειδικής τιμολογιακής πολιτικής σε διάφορες ομάδες κοινού : όπως φοιτητές, σπουδαστές, παιδιά πολυτέκνων ,άνεργους , παρέχεται εκπαιδευτική κάλυψη για να ολοκληρώσουν την επιστημονική των γνώση ώστε να συμβάλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο.
ΣΤ΄ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η «LE GOURMET» παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της Εκπαίδευσης, καθώς και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και προπορεύεται των εξελίξεων. Ως εκ τούτου εντάσσει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης με διεθνή πιστοποίηση και συνεργασία με Πανεπιστήμια και με Κολέγια του Εξωτερικού.

Photo Gallery

[promoslider category=”le-gourmet” width=”550px” height=”369px” start_on=”random” display_nav=”none” display_title=”none”]

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!