Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο Schools.gr

Mediterranean College Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Υψηλού Επιπέδου στην Ψυχολογία

Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα, με το κύρος του University of Derby, UK και του Τμήματος Ψυχολογίας του Mediterranean College  

Η επιλογή ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αποτελεί μια πολύ σημαντική υπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη του κάθε φοιτητή.
Το Mediterranean College, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που του επιτρέπουν να προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση, που ανταποκρίνεται στα προσωπικά  κριτήρια αξιολόγησης και στις προσδοκίες του κάθε φοιτητή για μια ανοδική καριέρα.

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Mediterranean College, έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας της επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, έχει επιλέξει προγράμματα υψηλού επιπέδου και επαγγελματικής αξίας, τα οποία συνδυάζουν την ακαδημαϊκή και επιστημονική γνώση με την σύγχρονη  πραγματικότητα και τις σημερινές  ανάγκες.
Γι αυτό και οι απόφοιτοι του Mediterranean Collegeδιακρίνονται και καταξιώνονται στον επαγγελματικό τους χώρο, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στον κλάδο τους»
Μεταπτυχιακά Προγράμματα από τη Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Mediterranean College
 Πρωταρχικός στόχος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του  Mediterranean College είναι να προσφέρει μια συνεπή εκπαιδευτική εμπειρία υψηλών απαιτήσεων, η οποία, αφ’ ενός θα προετοιμάσει τους φοιτητές για μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία στις Επιστήμες της Ψυχολογίας και της Προσχολικής Αγωγής και αφ’ ετέρου θα τους προσφέρει τις βάσεις για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Φιλοσοφία της Σχολής είναι να αναπτύξει στο έπακρο όλες τις κοινωνικές δεξιότητες των φοιτητών που θα τους επιτρέψουν αργότερα, ως επαγγελματίες, να συνεισφέρουν δημιουργικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Mediterranean College:

  • Διαθέτει τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα εμπειρία – πάνω από 3 δεκαετίες – στην παροχή αυτόνομων πανεπιστημιακών προγραμμάτων και τα πτυχία που απονέμει αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.
  • Για την παροχή Bachelor και Master, συνεργάζεται με το School of Science, School of Social Care and Therapeutic Science και το School of Education του University of Derby, το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά προγράμματα που υποστηρίζονται σταθερά από την έρευνα. Με την ολοκλήρωση των ίδιων αυτών προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται στο πλαίσιο συμφωνίας franchise στην Ελλάδα, οι φοιτητές αποκτούν αυτούσια τα πτυχία του University of Derby και έχουν πλέον τη δυνατότητα εξασφάλισης αναγνωρισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Καλύπτει επίσης, τον τομέα της επαγγελματικής εξειδίκευσης, προσφέροντας πρόγραμμα HND στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και στη Λογοθεραπεία & Μαθησιακές Δυσκολίες σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Εκπαιδευτικό φορέα Edexcel International, ο οποίος έχει αξιολογήσει το Κολέγιο για την παροχή των προγραμμάτων HND με άριστα, όσον αφορά στο ακαδημαϊκό προσωπικό, στην υλικοτεχνική υποδομή, στη βιβλιοθήκη και στις εσωτερικές διαδικασίες του Κολεγίου.

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι: 

  • MSc Adult Cognitive Behaviour Psychotherapy, University of Derby, UK, Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική, Διάρκεια: 2 έτη parttime, Έναρξη: Οκτώβριος 2012

To MSc Adult Cognitive Behaviour Psychotherapy  είναι ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μοναδικό στην Ελλάδα, με επαγγελματικό προσανατολισμό στη Γνωστική / Συμπεριφορική Θεραπεία. Μέσω των ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης που εμπεριέχει, προετοιμάζει τους φοιτητές κατάλληλα ώστε να καταστούν ικανοί  να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι Γνωστικοί Συμπεριφορικοί Ψυχοθεραπευτές.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το University of Derby, σύμφωνα με τα κριτήρια του Βρετανικού Συλλόγου Γνωστικών / Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών (BABCP), με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα μεταπτυχιακά προγράμματα Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις θεωρίες και τις έρευνες που σχετίζονται με τη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την εφαρμογή της σε πληθώρα διαταραχών (κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, ψυχαναγκασμός, μετατραυματικο στρες, διατροφικές διαταραχές κα).
Η διδασκαλία και μάθηση για το παραπάνω πρόγραμμα έχει έντονο πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει: Μελέτη κλινικών περιπτώσεων, Εφαρμογή προσεγγίσεων ψυχοπαθολογίας, Θεραπευτική σχέση & δεξιότητες, Προβολές DVD, Θεραπευτικό ημερολόγιο, Ατομική έρευνα, Κλινική πρακτική 320 ωρών με εποπτεία 70 ωρών σε συνεργαζόμενους φορείς.

  • ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy, University of Derby, UK, Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική, Διάρκεια: 2 έτη parttime, Έναρξη: Οκτώβριος 2012

Το πρόγραμμα ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy είναι δομημένο έτσι ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν στον τομέα της ψυχοθεραπείας, ως αυτόνομοι σύμβουλοι – ψυχοθεραπευτές της συνδυαστικής προσέγγισης. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα μοντέλα και τις θεωρίες καθώς και θα  κατανοήσουν το θεωρητικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και ιδεολογικό πλαίσιο στο πλαίσιο του οποίου οι ασθενείς τους αντιμετωπίζουν προβλήματα.  Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy).
Η διδασκαλία και μάθηση έχει έντονο πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει: Βιωματικές Ασκήσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργασίες σε ομάδες, Προβολές DVD, Ατομική έρευνα, Μάθηση μέσα από περιπτώσεις μελέτης, Ομαδικές Συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, Κλινική πρακτική 300 ωρών με εποπτεία 60 ωρών σε συνεργαζόμενους φορείς.

Τα παραπάνω Μεταπτυχιακά Προγράμματα απευθύνονται σε:

  • Σε απόφοιτους ΑΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία
  • Σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών στο οποίο ποσοστό μαθημάτων να ανήκει στον τομέα Ψυχολογίας
  • Σε κατόχους επαγγελματικών τίτλων σπουδών ή/και εργασιακής εμπειρίας στη Συμβουλευτική ή στην Ψυχοθεραπεία

To Mediterranean College είναι Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας για τις δομές του στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Mediterranean College, έχει αναγνωριστεί από το BAC ( British Accreditation Council) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση.

Info: Aθήνα:  Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600, Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, τηλ.: 2310 547 708, Βαλαωρίτου 9 – τηλ.: 2310 287779, www.medcollege.edu.gr, Facebook: http://www.facebook.com/mediterraneancollege 

Συντάκτης – Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Βασίλη Γαλάνη, Marketing Director & Υπεύθυνο Γραφείου Τύπου, τηλ.: 210 88 99 603, e-mail: [email protected]
Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.

 

Copied!