Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Νέο πλαίσιο για τα ΚΔΒΜ με αντιδράσεις από τα στελέχη εκπαίδευσης

325e568cabd70fa9c76e908a58c609fb_xl

Νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου παραβρέθηκε σε εκδήλωση της Κ.Ε.Δ.Ε., όπου παρουσίασε τον θεσμό των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης όπως αυτός θα διαμορφωθεί για την περίοδο 2016-2021.
Ο θεσμός των Κ.Δ.Β.Μ. αφορά στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων. Με διάρκεια μέχρι την 30/6/2016 και αρχικό προϋπολογισμό 86 εκατομμύρια ευρώ, ωφελήθηκαν περισσότεροι από 275.000 πολίτες κατά τη λειτουργία 16.000 τμημάτων εκπαίδευσης, απασχολώντας πανελλαδικά 570 επιστημονικούς υπευθύνους και περισσότερους από 4.000 εκπαιδευτές.
Ο Γενικός Γραμματέας μίλησε για τους νέους στόχους του προγράμματος που θα είναι η μετεξέλιξη του θεσμικού πλαισίου, τα νέα θεματικά αντικείμενα τοπικού ενδιαφέροντος και η πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων.
Ο νέος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 32 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 37% του προϋπολογισμού της περασμένης περιόδου 2007-2013.
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στο ότι η δράση των Κ.Δ.Β.Μ. συμπίπτει με τις βασικές αρχές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας της Κεντρικής Κυβέρνησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τέλος, έδωσε έμφαση στους άξονες που διέπουν τον νέο σχεδιασμό των Κ.Δ.Β.Μ., ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και συνόψισε την ομιλία του με το τρίπτυχο εκπαίδευση-απασχόληση-κατάρτιση σαν γενικούς στόχους της Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Παράλληλα με ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΣΕΕ) σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης σε όλη την Επικράτεια εκφράζει την ανησυχία της αφού όπως αναφέρει έξι μήνες μετά τη διακοπή της λειτουργίας τους και παρά τις διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα κου Παπαγεωργίου ότι τα Κ.Δ.Β.Μ. θα επαναλειτουργούσαν απ’ το Σεπτέμβριο του 2016, μετά από αλλαγές στο σχεδιασμό τους το έργο σήμερα, λίγες ημέρες πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Η Π.Ε.Σ.Ε.Ε. απευθύνει  έκκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του, στην, κατά το δυνατό, συντομότερη επαναλειτουργία των δημοτικών Κ.Δ.Β.Μ. και στην εξασφάλιση αυξημένης χρηματοδότησης για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας.
Διαμαρτύρονται τα Διοικητικά Στελέχη των Κ.Δ.Β.Μ
Σύμφωνα με ανακοίβωση των στελεχών η Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απαξιώνουν επαγγελματικά τα Διοικητικά Στελέχη των Κ.Δ.Β.Μ. μετά από 10 χρόνια προσφοράς στη Δια Βίου Μάθηση.
Η Ελλάδα στατιστικά ανήκει στα κράτη με τις μεγαλύτερες δαπάνες για τη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών της και, ταυτόχρονα, σε αυτά με τη μεγαλύτερη ανικανότητα να εκμεταλλευτούν την επένδυση αυτή, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Στην ουσία χρηματοδοτεί και δημιουργεί το έτοιμο, εξειδικευμένο, επαγγελματικό δυναμικό των άλλων κρατών. Χιλιάδες νέοι κάθε χρόνο, απαξιωμένοι επαγγελματικά από το Ελληνικό κράτος, αναχωρούν για χώρες του εξωτερικού. Η Ελλάδα αναλαμβάνει το κόστος της εξειδίκευσής τους και τα ξένα κράτη καρπώνονται το κέρδος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματικής απαξίωσης αποτελεί η περίπτωση των Διοικητικών Στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Κατεξοχήν εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης σήκωσαν με επιτυχία στις πλάτες τους την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., με αρμοδιότητες από την απλή διοικητική υποστήριξη ενός κέντρου επιμόρφωσης ενηλίκων, μέχρι το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση, το συντονισμό και την επίβλεψη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού δικτύου, που στήσανε εκ του μηδενός στο πλαίσιο των τεράστιων σε έκταση Καλλικρατικών Δήμων. Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες τις θέσεις δημοσίου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρήθηκαν μη επιστημονικό προσωπικό και υπήρξαν το φθηνό και παρεξηγημένο εργατικό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., ασχέτως αν αποτελεί κοινό μυστικό στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης και μοριοδοτήθηκαν γι΄ αυτό κατά την προηγούμενη προκήρυξη.
Ωστόσο, ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης; Ας ξανασυστηθούμε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τη Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας, αφού δε θέλησαν να μας γνωρίσουν τόσα χρόνια. Πρόκειται για νέους ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στη διοίκηση και την εκπαίδευση (στελέχη ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και μεταπτυχιακών σπουδών), που συναγωνίζεται επάξια το αντίστοιχο των συναδέλφων τους, Υπεύθυνων Εκπαίδευσης. Με εκατοντάδες ώρες επιμόρφωσης στο ενεργητικό τους σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διοίκησης. Με εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Δια Βίου Μάθηση, που μετράει πάνω από δεκαετία για αρκετούς από αυτούς (παλιά διοικητικά στελέχη ΚΕΕ).
Είναι τα εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη στη Δια Βίου Μάθηση, για τα οποία το ελληνικό κράτος δαπάνησε τα προηγούμενα 3 χρόνια αρκετές χιλιάδες ευρώ κατά κεφαλή για να τα εξειδικεύσει, και σήμερα η νέα κυβέρνηση, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, τα απαξιώνει. Δεν αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό και την προσφορά τους και τα αδικεί, σχεδιάζοντας να τα αποκλείσει από κάθε μορφή συμμετοχής στη νέα προκήρυξη των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να καταργήσει τη θέση των Υ.Ο. και να αναθέσει τις διοικητικές αρμοδιότητες στους συναδέλφους Υ.Ε., οι οποίο εξειδικεύονται στον ποιοτικό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιβαρύνοντάς τους με αρμοδιότητες και καθήκοντα εκτός της επαγγελματικής τους ιδιότητας και δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το ήδη βαρύ έργο που πρόκειται να αναλάβουν, λόγω της συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας και της αύξησης της ευθύνης σε επίπεδο περιφέρειας και όχι Δήμου. Επιπλέον, δρομολογεί τη μη μοριοδότηση της εμπειρίας των Υ.Ο. για τις 130 θέσεις που προβλέπεται να προκηρύξει, έτσι ώστε οι Υ.Ο. να μην μπορούν να αιτηθούν για θέσεις Υ.Ε., ακόμα και αν έχουν τα προσόντα ή αν οι θέσεις αυτές θα αφορούν πλέον κατά το ήμισυ σε διοικητικές αρμοδιότητες. Και, κυρίως, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες των δύο αυτών θέσεων (Υ.Ο. και Υ.Ε.) αλληλεπικαλύπτονταν κατά τα τρία προηγούμενα έτη λειτουργιάς των Κ.Δ.Β.Μ..
Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης, διαμαρτυρόμενοι για την επαγγελματική απαξίωση και την κατάφωρη αδικία που αντιμετωπίζουμε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τη Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας, ζητάμε να μη γίνουμε ακόμα 250 εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης χωρίς εργασιακό αντικείμενο.
Ζητάμε το δίκαιο και αυτονόητο

  • Την αναγνώριση της προσφοράς και του αγώνα μας για την καθιέρωση της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα.
  • Το δικαίωμα να συμμετέχουμε στη νέα προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Κ.Δ.Β.Μ., σε θέσεις που αφορούν τους Υπεύθυνους Οργάνωσης.
  • Τη δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους επί πολλά χρόνια συναδέλφους μας, Υπεύθυνους Εκπαίδευσης.
  • Τη δίκαιη, ίση ποσόστωση των Υπεύθυνων Εκπαίδευσης και Υπεύθυνων Οργάνωσης στις 130 θέσεις, που προβλέπεται να προκηρύξει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Οι θέσεις των Υπεύθυνων Οργάνωσης να είναι αντίστοιχες σε αριθμός με αυτές των Υπεύθυνων Εκπαίδευσης.
  • Την κοινή μοριοδότηση της εμπειρίας Υ.Ε. και Υ.Ο., έτσι ώστε όλα τα στελέχη που εργάστηκαν στα Κ.Δ.Β.Μ., να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν σε όποια από τις δύο κατηγορίες επιθυμούν και ανταποκρίνεται στα προσόντα τους.
  • Την αύξηση του πολύ μικρού αριθμού των στελεχών (Υ.Ε. και Υ.Ο.) στο καινούριο έργο, μέσω επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης, έτσι ώστε να απορροφηθούν όλα τα εξειδικευμένα στελέχη του. Μόνο με τον τρόπο αυτό τα νέα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα καταφέρουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να καλύψουν τις ανάγκες όλων των Δήμων Πανελλαδικά, τις οποίες η λειτουργία των Κέντρων σε επίπεδο περιφέρειας δε θα καταφέρει να καλύψει ούτε στο 1/10 του προηγούμενου έργου.

Ελπίζουμε ακόμα στη δικαιοσύνη, την καθαρή αντίληψη, σκέψη και κρίση, στον πλουραλισμό και στην άρση των αποκλεισμών. Ελπίζουμε να μη διαψεύσετε τις ελπίδες μας, μιας και εσείς παίρνετε τις αποφάσεις για το μέλλον μας. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης της χώρας
Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης της χώρας
ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr
 
 
 
 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!