Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΝΕΟ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

To10μηνο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο ‘ Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση’’ προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ELearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε πτυχιούχους τμημάτων που οδηγούνται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα και σε όποιον ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε θέματα ανάπτυξης του Eκπαιδευτικού ως επαγγελματία.

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του Eκπαιδευτικού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον υπαγορεύει την ενεργοποίηση μιας αναστοχαστικής διαδικασίας ως προς τις μορφές συμπεριφοράς και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του σχολείου. Με αφετηρία την κατανόηση της εξέλιξης του ρόλου του παιδαγωγού ανά τους αιώνες, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει, ειδικά σήμερα, να γνωρίζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αφενός η αποτελεσματική διδασκαλία και αφετέρου η ποιοτική εκπαίδευση.

 

Βασικός σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα μελετά στοιχεία διαχείρισης της σχολικής τάξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, μαθητές, γονείς) και εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές, μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή με μαθησιακές, ψυχολογικές και κοινωνικές δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επίσης, παρέχονται τεχνικές αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ενώ παρατίθενται διεξοδικά καινοτόμα στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας και πράξης που προάγουν τη συνεργασία και την ενεργό μάθηση των μαθητών. Παράλληλα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και σημασία ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα προβλήματα, όπως τη σχολική βία και εκφοβισμό, τη σημερινή οικονομική κατάσταση, την απουσία ελεύθερου χρόνου κ.ά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, οι οποίες εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του σχολείου ως ανοιχτού συστήματος και οργανισμού. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!