Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη & Εκπαιδευτική Παρέμβαση – Επιστημονική ημερίδα από την EMPLOY

23 Νοεμβρίου 2013 στα Ιωάννινα

30 Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη

14 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα

  

Εισαγωγή
Η επιμόρφωση θα εστιάσει στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down, ενώ θα αναλυθεί μελέτη περίπτωσης με εκπαιδευτικές εφαρμογές. Είναι γνωστό ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down παρουσιάζουν κοινωνικές δυσκολίες, κυρίως στην αυθόρμητη εκδήλωση συμπεριφορών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική ανταπόκριση και στην κοινωνική αντίληψη. Από την άλλη, η πρώιμη ανίχνευση των δυσκολιών κοινωνικής αντίληψης παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς παρατηρείται έλλειψη σταθμισμένων μέσων στην Ελλάδα. Στη διάλεξη θα παρουσιαστεί η κατασκευή ενός ψηφιακού λογισμικού ανίχνευσης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν προτάσεις ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down, με στόχο την προώθηση των δυνατοτήτων τους και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γνωστική, σχολική και κοινωνικο-συναισθηματική τους λειτουργικότητα.
Η διάλεξη απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων που ζουν, εργάζονται, συναναστρέφονται με παιδιά με νοητική αναπηρία και με σύνδρομο Down, γονέων και λειτουργών στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, παιδοψυχιάτρων, βρεφονηπιοκόμων παιδιών με ειδικές ανάγκες, φυσικοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών και άλλων σχετικών ειδικοτήτων) και εχει ως στόχο την εισαγωγική τους επιμόρφωση σε ένα κομβικό θεματικό πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 
Πρόγραμμα 
10.00 – 10.30: Προσέλευση
10.30 – 12.30: Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία:
-Κοινωνικές δεξιότητες και ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα
-Συναισθηματική ανταπόκριση
-Αναγνώριση συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου
-Επαφές με συνομηλίκους και η έννοια της φιλίας
Κίνητρα και νοητική αναπηρία:
-Κίνητρα και στοιχεία προσωπικότητας παιδιών με νοητική αναπηρία
-Εφαρμογές στην εκπαίδευση
Σύνδρομο Down:
-Νευροψυχολογικό και συμπεριφορικό πρότυπο των παιδιών με σύνδρομο Down
-Συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου
-Γνωστικές δεξιότητες (δυνατότητες και αδυναμίες)
-Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη (συναισθηματική ανταπόκριση
αναγνώριση συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου, κ.α)
-Συμπεριφορικές δυσκολίες
12.30 – 13.00: coffee break
13.50 – 15.00: Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος ανίχνευσης των δυσκολιών κοινωνικής αντίληψης σε παιδιά με νοητική αναπηρία:
-Κατασκευή βίντεο
-Βασικές αρχές (δομή της συστοιχίας)
-Στατιστικά αποτελέσματα
-Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης με εκπαιδευτικές εφαρμογές
Προτάσεις ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down:
-Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
-Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους άλλους
-Κατάκτηση δεξιοτήτων συμπεριφοράς
15.00 -15.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση.
15.30  Λήξη ημερίδας – Παραλαβή βεβαιώσεων
 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης 

 

Προσκεκλημένη ομιλήτρια
Δρ Αλευριάδου Αναστασία
Η κ. Αλευριάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική-Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1998). Μεταδιδακτορική έρευνα στα Πανεπιστήμια Johns Hopkins & Ohio State University των Η.Π.Α. Έχει διδάξει Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ από το 1999 έως σήμερα το μάθημα «Εκπαίδευση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση». Είναι  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μαθήματα (1999 έως σήμερα), ενώ διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2005-σήμερα). Έχει επιβλέψει 15 πτυχιακές εργασίες, 8 μεταπτυχιακός εργασίες και 4 διδακτορικές διατριβές. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Ν. του Π.Δ.Μ. Είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών και κριτής ελληνικών και ξένων επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει σε 7 επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν την Ψυχολογία της Ειδικής Αγωγής με έμφαση στις γνωστικές διεργασίες, την ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών με ειδικές ανάγκες, την εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία, τη μελέτη των γενετικών συνδρόμων. Δύο εργασίες της έχουν συμπεριληφθεί σε Αμερικάνικα βιβλία (Εκδότες Cambridge University Press και Nova Press). Έχει δημοσιεύσει 70 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων —30 εξ αυτών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχουν καταγραφεί 100 περίπου ετεροαναφορές στο έργο της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου «Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης: Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική προσέγγιση». Το 2011 κυκλοφόρησε το καινούργιο της βιβλίο (συν-συγγραφέας με την κ. Γκιαούρη) “Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down”.
 
Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

  • § Βεβαίωση παρακολούθησης
  • § Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
  • § Φάκελος συνέδρου
  • § Μπλοκ σημειώσεων
  • § Στυλό

Αναλυτικές Πληροφορίες
Για δηλώσεις και προεγγραφές, κόστος συμμετοχής, αναλυτικές πληροφορίες, χώρους διεξαγωγής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ημερίδας στα ακόλουθα στοιχεία:

Τel.:  2310  230545  |  211 7706766
Mailto:  [email protected]

(Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή ) ή επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους www.eemploy.gr  | www.facebook.com/employ.page  για το αναλυτικό πρόγραμμα και ολόκληρο το πρόγραμμα επιμορφώσεων που υλοποιεί η employ σε ολόκληρη την Ελλάδα

Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!