Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

www.step.gov.gr – Δια Βίου Μάθηση και Επαγγελματική Κατάρτιση

Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα την παρουσίαση της ιστοσελίδας www.step.gov.gr
Εισήγηση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεωργίου Κουτρουμάνη
Σας καλέσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε τον δικτυακό κόμβο Στεπ, μια από κοινού πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την οποία έχουμε δουλέψει αρκετό καιρό τώρα με το Υπουργείο Παιδείας και με τον φορέα υλοποίησης, τον Διόφαντο, ώστε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών για όλες τις δράσεις κατάρτισης, πρόσβασης στην απασχόληση, κοινωνικής ένταξης και δια βίου μάθησης.
Το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Εργασίας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται στους ανέργους, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, να τους βοηθήσει στην βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και να συμβάλει στην ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσω προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Όπως θα δείτε και στο Στεπ, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη περί τα 30 προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Ανοιχτά για τους ενδιαφερόμενους είναι 14 προγράμματα, ενώ στο προσεχές διάστημα, μέχρι τις αρχές Απριλίου, αναμένεται να «ανοίξουν» άλλα 15. Άλλωστε, όπως ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα, ακόμα περισσότερα έργα είναι δρομολογημένα, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, και σύντομα θα υπάρχει η σχετική αναλυτική πληροφόρηση και στο Στεπ. Πρόκειται για δράσεις προϋπολογισμού 185.000.000€, από τις οποίες προβλέπεται να ωφεληθούν 40.000 και πλέον νέοι άνεργοι, πέραν των ήδη 245.000 ωφεληθέντων, και των 165.000 θέσεων που απομένουν στα ήδη ενεργά προγράμματα.
Αναμφίβολα, τα προγράμματα και μόνο δεν επαρκούν για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Συμβάλλουν, ωστόσο, καταρχήν με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη στροφή  τους σε δραστηριότητες με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ταυτόχρονα, επιτρέπουν στους νέους, το πιο δυναμικό τμήμα του πληθυσμού, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στον επιχειρηματικό χώρο. Μόνο μέσα από παρόμοιες δράσεις θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή μας δυναμική και να δώσουμε επιτέλους προοπτική στους νέους της χώρας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αν δεν είχαμε αυτά τα προγράμματα  η ανεργία θα ήταν αυξημένη κατά 5 έως 6 ποσοστιαίες μονάδες και οι άνεργοι στη χώρα μας θα έφταναν τους 1.300.000. Επιπλέον στη συνάντηση που είχα πρόσφατα με τον Επίτροπο για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ador , τόνισα  ότι η Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει επιπλέον πόρους.

Για ποιο λόγο να δημιουργηθεί το Στεπ όταν υπάρχουν τόσοι επιμέρους ιστότοποι για τις διαφορετικές κατηγορίες προγραμμάτων
Μολονότι έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για την καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υλοποιούμενα προγράμματα, ο κατακερματισμός των δράσεων όπως και των μέσων στα οποία παρουσιάζονται δεν επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν σφαιρική, συνολική εικόνα των δυνατοτήτων/ευκαιριών που τους προσφέρονται. Πολύ συχνά οι ενδιαφερόμενοι ανακαλύπτουν τα προγράμματα με καθυστέρηση, ή αποπροσανατολίζονται από τις –επιχειρησιακού χαρακτήρα-περιγραφές, με αποτέλεσμα να χάνουν ευκαιρίες και να δημιουργείται η αίσθηση ότι οι δράσεις αυτές δεν τους αφορούν.

Το Στεπ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και μάλιστα με τρόπο φιλικό προς τους χρήστες όλων των ηλικιών, ακόμα και αυτούς με περιορισμένη εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφορικής. Απλά και μόνο με σύνδεση στο διαδίκτυο, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν το σύνολο των προγραμμάτων πρόσβασης στην απασχόληση, κατάρτισης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, και να μαθαίνουν τις απαραίτητες  λεπτομέρειες –ποιες ομάδες αφορούν, τι προβλέπουν, ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων κτλ-με τρόπο απλό και εύληπτο.

Το Στεπ είναι μια σχετικά εύκολη και οπωσδήποτε χαμηλού κόστους δράση με μεγάλη προστιθέμενη αξία, καθώς αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων και τους εν δυνάμει ωφελούμενους. Σύντομα θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με τις δράσεις και άλλων υπουργείων που υλοποιούν συναφείς πρωτοβουλίες ενώ αυτή η πρώτη περίοδος χρήσης του και τα σχόλια από την πλευρά των πολιτών θα μας βοηθήσουν να το βελτιώνουμε συνεχώς.
Παράλληλα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει προχωρήσει σε σημαντική αναβάθμιση του ιστοτόπου του, προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί.

Tέλος, στον πολιτικό διάλογο που θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι κυρίαρχα θέματα θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της απασχόλησης.

Σας ευχαριστώ.
Aπόσπασμα Εισήγησης Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου
Είναι κοινός τόπος για όλους μας ότι η ανεργία και η υποαπασχόληση απειλούν κάθε ελληνικό σπίτι, κάθε ελληνική οικογένεια. Η ύφεση και η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων επιδεινώνουν την αγορά εργασίας και τις συνθήκες της.
Γι’ αυτό η προσβασιμότητα στην πληροφορία, η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων, του εργασιακού προφίλ, ιδιαιτέρως των νέων, είναι ενισχυτικά της απασχολησιμότητάς τους, υποβοηθούν την εργασιακή τους ένταξη και επανένταξη.
Γι’ αυτό το Υπουργείο Παιδείας, σχεδίασε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας την ιστοσελίδα step με στόχο την προώθηση της προσβασιμότητας στις ευκαιρίες και συνακόλουθα στην αγορά εργασίας.
Στόχος και πιστεύω επιτεύξιμος είναι πρωτίστως η ευκολότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην πληροφορία, η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση, στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη μέσω της συμμετοχής τους σε ενεργά προγράμματα διά βίου μάθησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης. Πρώτιστος στόχος η προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, ειδικά των νέων.
Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη των δύο υπουργείων και του Διόφαντου που υποστηρίζει το έργο τεχνικά και λειτουργικά, επιθυμώ να τονίσω ότι πρέπει όλες οι υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν, με στόχο τη δημιουργία ενός τόπου ενημέρωσης εύχρηστης και αποτελεσματικής πληροφορίας. Ώστε κάθε νέος σε όλη την επικράτεια από την Ορεστιάδα μέχρι το Καστελλόριζο, από την Πύλο μέχρι τους Οθωνούς να μπορεί με ένα “κλικ”, να βρει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο Νομό του. Εύχομαι το step.gov.gr  να είναι χρήσιμο στους συμπολίτες μας.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!