Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Υποτροφία – χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΙΕΣΟΕΛ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΤΟ E-LEARNING TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ
Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών ύψους 3.500 ευρώ σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ελληνικού Πανεπιστημίου σε έναν εκπαιδευόμενο που θα πραγματοποιήσει την αίτηση και την εγγραφή του σε κάποιο από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεκινάνε το Νοέμβριο του 2013. Ο τυχερός θα επιλεγεί μέσω κλήρωσης.
Professional Certificate (Μονοετή προγράμματα φοίτησης)

Advanced Professional Certificate (Διετή προγράμματα φοίτησης)

Ο εκπαιδευόμενος που θα επιλεγεί μέσω κλήρωσης, προκειμένου να λάβει τη χρηματοδότηση (3.500 ευρώ) θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις : α) να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσει από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ  β) να κάνει αίτηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ελληνικού Πανεπιστημίου και να  γίνει δεκτός εντός 8 μηνών από την αποπεράτωση του προγράμματός που θα παρακολουθήσει.
Πέρα από τον τυχερό εκπαιδευόμενο, θα κληρωθούν και 10 επιλαχόντες. Σε περίπτωση που ο κληρωθέντας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει τη χρηματοδότηση η θέση θα καλυφθεί από επιλαχόντα σύμφωνα με τη σειρά που θα αναδειχθούν κατά την κλήρωση. Ο επιλαχόντας εφόσον ενημερωθεί προκειμένου να λάβει τη χρηματοδότηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ  και θα έχει 8 μήνες από την ημερομηνία ειδοποίησης προκειμένου να κάνει αίτηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ελληνικού Πανεπιστημίου και να  γίνει δεκτός.
Η χρηματοδότηση θα δοθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι επειδή ο αριθμός των εισακτέων στα προγράμματα που ξεκινάνε το Νοέμβριο του 2013 είναι περιορισμένος, κάθε συμμετέχοντας στην κλήρωση έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός Νοεμβρίου και οι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα θα ενημερωθούν μέσω email για τη διαδικασία και την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησής της.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλ. : 210.368.94.65 & 210.368.9402 ή στο email: [email protected] ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/ .
Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.
 
 
 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!