Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου & Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Μεταπτυχιακό – «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με θέμα:

«Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

σε συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) και Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.)

       Ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με βασικό στόχο την άμεση αποκατάσταση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας ξεκινούν από κοινού δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ).  Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο που εγκρίνεται στην Ελλάδα μεταξύ Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίου του εξωτερικού με κοινά απονεμόμενο τίτλο σπουδών.   Οι απόφοιτοι θα μπορούν να ενταχθούν σε μια αγορά εργασίας, η οποία στον συγκεκριμένο τομέα έχει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, αλλά και προκειμένου να στελεχώσουν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Το αντικείμενο του Προγράμματος είναι πρωτότυπο και αφορά στη μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω στα ζητήματα των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνή και εθνική κλίμακα καθώς και πάνω στα αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία και τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος.  Οι σπουδές αυτές, έχουν ήδη μεγάλη ζήτηση από τους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι τομείς απασχόλησης είναι πάρα πολλοί και συνεπώς σε εξαιρετικά επίπεδα κινείται και η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων.  Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποτελεί βασικό προσανατολισμό του Προγράμματος που το διαφοροποιεί ουσιαστικά από τα υπάρχοντα σήμερα μεταπτυχιακά προγράμματα στον ευρύτερο τομέα των επιστημών του περιβάλλοντος (στην Ελλάδα και διεθνώς).  Οι διδάσκοντες προέρχονται από την ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα (καθηγητές ΑΕΙ) και κυρίως από το χώρο των διακεκριμένων τεχνοκρατών και των ανώτατων διοικητικών στελεχών και είναι αυτοί που διασφαλίζουν την εγκυρότητα του Προγράμματος και την εξωστρέφεια που είναι απαραίτητη, για να επιτευχθεί η ρεαλιστική και πολυμερής προσέγγιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών πολιτικών και να αποφευχθεί η μονοσήμαντη θεωρητική – ακαδημαϊκή προσέγγιση.
Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διάρκεια 18 μηνών, είναι στην ελληνική γλώσσα και καλύπτει ένα διεπιστημονικό φάσμα γνώσεων, με στόχο οι απόφοιτοί του να εμβαθύνουν όχι μόνο στις τεχνικές παραμέτρους του αντικειμένου αλλά κυρίως στη σημασία και στις επιπτώσεις των πολιτικών και των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος (οικονομικών, θεσμικών, κοινωνικών, γεωπολιτικών, παραγωγικών κ.λπ.).  Στο Π.Μ.Σ θα γίνουν δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας (δηλαδή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – ΤΕΙ και Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων) καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού με ειδικότητες Μηχανικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης, Φυσικών Επιστημών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.    Τα μαθήματα θα γίνουν στο ΤΕΙ Πειραιά και η έναρξή τους προγραμματίζεται το Μάρτιο του 2014.
Στόχος είναι ο απόφοιτος να μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Μ.Π.Ε. και μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Π.Π.Ε., ειδική επιστημονική γνώση και συμβολή σε μελέτες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές, πραγματογνωμοσύνες, διαιτησίες, πιστοποιήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιθεωρητές περιβάλλοντος, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.) όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στελέχη υπηρεσιών, παραγωγή νομοτεχνικού έργου, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ:  Τηλ.:    +357-22713000,   Φαξ: +357-22713172,   www.euc.ac.cy
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Τηλ. & φαξ: +30-2105381386 (κτίριο Β, γραφ. Δδ5), e-mail:  [email protected],  [email protected]
+30-6977091723, +30-2103302159  (Γιώργος Κ. Βαρελίδης  –  επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΜΣ),
+30- 6976670640, +30-2105381563 (Ελένη Θεοφίλη – αναπλ. επιστημονική υπεύθυνη).
Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.
 
 
 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!