Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Ιδιωτική υπόθεση η εκπαίδευση στην Ελλάδα!

Η ιδιωτική εκπαίδευση και οι σπουδές στο εξωτερικό, μπορούν να αποτελέσουν ένα «μέσο» για την επαγγελματική αποκατάσταση των ελληνόπαιδων. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται μετά από έρευνα που εκπόνησε το  XINIS ACADEMIC RESEARCH CENTER, με στόχο να καταγράψει τη γνώμη των πολιτών για βασικά συστατικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος.

H έρευνα διεξήχθη κατά τον Φεβρουάριο του 2012, σε δείγμα 551 ατόμων, ηλικίας άνω των 19 ετών, στην περιοχή της Αθήνας, με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου.

Το δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων συνοψίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • 65,7% (362) ήταν άνδρες και 34,3 % (189) γυναίκες.
  • Πολυπληθέστερη ομάδα ήταν αυτή των ατόμων ηλικίας 20-24 ετών, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα.

Γρ.1: Αριθμός ατόμων ανά ηλικιακή ομάδα

 

  • Ποσοστό 84% των ερωτώμενων δήλωσαν άγαμοι και 74 άτομα δήλωσαν γονείς τουλάχιστον ενός παιδιού.
  • Οι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου συμμετείχαν με ποσοστό 48,6%, ακολουθούμενοι από του αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με ποσοστό 29,8%.

Γρ. 2: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων

  • Ποσοστό 52,1% δήλωσε ότι εργάζεται, ενώ από τα 264 άτομα που δεν εργάζονται, η πλειοψηφία (45,1%) δήλωσε ότι σπουδάζει και 39,4% δήλωσαν άνεργοι.
  • Ποσοστό 55,7% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 31,7% στο δημόσιο και 12,5% δήλωσε αυτοαπασχολούμενο.
  • Πολυπληθέστερη συμμετέχουσα τάξη είναι αυτή των 600-900€, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα.

Γρ. 3: Εισοδηματική τάξη συμμετεχόντων

Στο Β’ μέρος της έρευνας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν βασικά συστατικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο ιδιωτικός τομέας κερδίζει σε όλα τα επίπεδα τις εντυπώσεις, καθώς εμφανίζει σαφώς καλύτερη εικόνα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η γνώμη των ερωτώμενων για τις κτιριακές υποδομές, όπου η πλειοψηφία έχει μέτρια εικόνα για τα δημόσια κτίρια και αρκετά καλή για τα ιδιωτικά.

Γρ. 4: Εκτίμηση κτιριακών υποδομών

Η εκτίμηση των ερωτώμενων γίνεται δυσμενέστερη για την υλικοτεχνική υποδομή των δημόσιων δομών εκπαίδευσης ενώ παράλληλη μείωση καταγράφει και η εκτίμηση για τις υποδομές των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Γρ. 5: Εκτίμηση υλικοτεχνικής υποδομής

Αντίστοιχη –ενισχυτική για τον ιδιωτικό τομέα- εικόνα παρουσιάζει η εκτίμηση των συμμετεχόντων για τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο ακαδημαϊκό επίπεδο (Γρ. 6) και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στο ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα (Γρ. 7).

Γρ. 6: Εκτίμηση δυνατότητας ακαδημαϊκής εξέλιξης

Γρ. 7: Εκτίμηση διασύνδεσης με αγορά εργασίας

Ποσοστό 72,8% δήλωσε ότι ο δημόσιος τομέας έχει περιθώρια βελτίωσης των παραπάνω στοιχείων και 22,5% έχει αντίθετη θέση.

Ποσοστό 45% δήλωσε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να καλύψει τα «κενά» που δημιουργούνται στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και ποσοστό 41% κατέγραψε αντίθετη άποψη.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη των συμμετεχόντων για την διασύνδεση πτυχίου και απασχόλησης, καθώς μόλις το 25,6% αυτών πιστεύει ότι η εκπαιδευτική επιτυχία και εξέλιξη στην Ελλάδα έχει αναγνώριση και αντίκτυπο  στο χώρο εργασίας, ενώ ποσοστό 64,8% έχει αρνητική γνώμη.

Σε ερώτηση εκτίμησης, αν οι σπουδές σε εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού εξασφαλίζουν και επαγγελματική αποκατάσταση πιο εύκολα στις χώρες εκείνες, η γενική εικόνα είναι θετική.

Γρ. 8: Εκτίμηση διασύνδεσης σπουδών και επαγγέλματος σε λοιπές χώρες

Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος (59%) δήλωσε ότι οι νέοι Έλληνες πρέπει να στραφούν σε σπουδές και αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, ενώ ποσοστό 33,8% κατέγραψε αντίθετη στάση και ποσοστό 7,3% δεν απάντησε.

Ομάδα εργασίας:
Αποστολοπούλου Ευαγγελία-Άννα
Σταύρου Αγορίτσα

Επιβλέπων καθηγητής:
Καλογιάννης Ιωάννης

Εξωτερικός συνεργάτης:
Γεωργιάδη Αικατερίνη

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!