Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ – ΔΥΣΛΕΞΙΑ 3ΜΗΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

picture

Τα τελευταία χρόνια οι μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται στο επίκεντρο επιστημονικών ερευνών, μελετών και δημοσιεύσεων σε μια προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών και της φύσης τους με στόχο την έγκαιρη διάγνωσή τους και την κατάρτιση εξατομικευμένων και υποστηρικτικών προγραμμάτων παρέμβασης. Το γεγονός αυτό, δεν εξηγείται μονάχα από τις προόδους που έχουν σημειωθεί στους τομείς της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της ιατρικής, αλλά εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εμπλέκονται οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Η κατάκτηση των ικανοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής αποτελούν αδιαμφισβήτητα βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και για την ομαλή σχολική και κοινωνική ζωή κάθε μαθητή. Επομένως, η αδυναμία ή η δυσκολία της γλωσσικής επεξεργασίας και της εκμάθησης των ικανοτήτων αυτών οδηγούν σε σχολική αποτυχία και σε δυσκολίες των παιδιών να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

 
 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία» αποσκοπεί στην κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση και την ψυχολογία φορέων για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της δυσλεξίας τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. Μέσα από τη παρουσίαση των διαφοροποιημένων θεωρητικών θέσεων και της συστηματικής ερευνητικής εμπειρίας, προσεγγίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα η δυσλεξία, παρουσιάζονται τα αίτια της – από την ιατρική και την ψυχοπαιδαγωγική προοπτική του φαινομένου – , ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «κλινική» εικόνα των δυσλεξικών ατόμων μέσα από την παράθεση των γνωστικών αδυναμιών τους στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας και της αρίθμησης με την παρουσίαση και την μελέτη εξατομικευμένων και συγκεκριμένων περιπτώσεων. Στη συνέχεια, με την παρουσίαση ενός βασικού προγράμματος διάγνωσης, αξιολόγησης και αποκατάστασης στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης με την επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων, κατάλληλων για την ηλικία και για το γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού, επισημαίνεται η ανάγκη μιας έγκυρης αξιολόγησης με την λεπτομερή και πλήρη καταγραφή των μαθησιακών δεξιοτήτων και των γνωστικών αδυναμιών του μαθητή με στόχο την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου και δομημένου προγράμματος παρέμβασης εναρμονισμένου με τις δυνατότητες, τα ελλείμματα και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

 
 

Τέλος, με την προβολή συγκεκριμένων πρακτικών συμβουλών προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς επισημαίνεται ο ρόλος τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσκολιών και των αδυναμιών των δυσλεξικών

 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!