Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο Schools.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Π.Μ.Σ. ««ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Π.Μ.Σ. ««ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

  • Το Π.Μ.Σ. παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ.
  • Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες.
  • Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με συνεκτίμηση α) των ειδικών προσόντων τους, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και β) της αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση των ειδικών προσόντων τους και η αξιολόγησή τους μέσω προφορικής συνέντευξης, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικό ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής) επιπέδου τουλάχιστον Γ1 (πολύ καλή γνώση) καθώς και αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσοι από τους υποψήφιους δεν διαθέτουν αντίστοιχα αποδεικτικά γλωσσομάθειας ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, μπορούν να εξετασθούν γραπτώς το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου 2014. Η επιτυχής εξέταση της ξένης γλώσσας και της Πληροφορικής δεν βαθμολογείται στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Ρόδο (κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1) είτε και στην Αθήνα, ανάλογα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων, (Γραφεία Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30) το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου 2014 ή κάποιες επιπλέον ημέρες αν το επιβάλλει ο αριθμός των αιτήσεων.
Οι εξετάσεις (για όσους δεν διαθέτουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ή/και γνώσης χειρισμού Η/Υ) θα διενεργηθούν ΜΟΝΟ στη Ρόδο το ίδιο χρονικό διάστημα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων, οδηγίες, καθώς και ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξετασθούν στην ξένη γλώσσα και την Πληροφορική θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014. 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τη Δευτέρα 12/5 έως και την Παρασκευή 13/6/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η αναλυτική πρόσκληση εισαγωγής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μαζί με την ύλη των εξετάσεων και επιπλέον πληροφορίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Φυτώριο ΚΕΓΕ “Δήμητρα”, Λ. Ρόδου-Καλλιθέας, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, τηλ. επικοινωνίας 22410 99275 ή 22410 99293 (καθημερινά από 10:00 έως 14:00) ή στο e-mail: [email protected] και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στο http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/.
Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.
 
 

 

Copied!