Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Apache Kafka για Μηχανικούς (120 ωρών – 3 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Apache Kafka για Μηχανικούς (120 ωρών – 3 μήνες)
Photo by Sora Shimazaki from Pexels

 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

« Apache Kafka για Μηχανικούς »

Σκοπός

Σε περιβάλλον λογισμικού ανοικτού κώδικα το Apache Kafka έχει αποδειχθεί μοναδικό στην συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Χειρίζεται χιλιάδες αιτήματα το δευτερόλεπτο παρέχοντας εγγυήσεις απόδοσης, απόκρισης, ασφάλειας και αποσφαλματοποίησης ενώ ταυτόχρονα η κοινότητα του ανοικτού λογισμικού έχει ήδη δημιουργήσει χιλιάδες βιβλιοθήκες κώδικα προς αξιοποίηση.

Το λογισμικό Apache Kafka έχει υιοθετηθεί από το 60% των εταιρειών που βρίσκονται στο δείκτη Fortune 100, καθώς και από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και εταιρειών που αναζητούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας. Αξιοποιείται σε πληθώρα ετερογενών πεδίων όπως ο τομέας του δημοσίου, της πληροφορικής, της οικονομίας, της υγείας, των μεταφορών, του τουρισμού, του αθλητισμού, της ενημέρωσης και της κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της Ψηφιακής ατζέντας και της εδραίωσης της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς που χρησιμοποιούν Apache Kafka συγκαταλέγονται οι LinkedIn, Netflix, Τwitter, Adidas, Airbnb, Τrivago, Coursera, Cisco, CloudFlare, Landoop, Lenses.io, The New York Times, Goldman Sachs, HackerRank, MailChimp, Mozilla, Oracle, PayPal, Strava, Spotify, SoftnetX, Pinterest, tumblr, Xite, Yahoo.

Αυτή η εκπαίδευση παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να χρησιμοποιήσετε Apache Kafka στην παραγωγή και να οικοδομήσετε ισχυρές και αποδοτικές εφαρμογές. Επισημαίνουμε τις δημοφιλείςπεριπτώσεις χρήσης: message bus for event-driven microservices, stream-processing applications, and large-scale data pipelines. Εστιάζουμε επίσης στο να καταστήσουμε την εκπαίδευση γενική και αρκετά ολοκληρωμένη ώστε να είναι χρήσιμη σε όποιον χρησιμοποιεί Kafka, ανεξάρτητα από την περίπτωση χρήσης ή την αρχιτεκτονική. Θέματα όπως το πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε Kafka και πώς να χρησιμοποιήσετε Kafka APIκαλύπτονται. Τέλος, παρουσιάζονται και συζητούνται οι αρχές σχεδιασμού Kafka.

Το κύριο κοινό είναι οι μηχανικοί λογισμικού που αναπτύσσουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν API Kafkaκαθώς και οι μηχανικοί παραγωγής (που ονομάζονται επίσης SREs, devops, ή sysadmins) που εγκαθιστούν, ρυθμίζουν, συντονίζουν, και να παρακολουθούν Kafka στην παραγωγή. Επιπλέον, αυτή η εκπαίδευση μπορεί να είναι χρήσιμη για τους αρχιτέκτονες δεδομένων και τους μηχανικούς δεδομένων, ειδικότερα όσους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την κατασκευή ολόκληρης της υποδομής δεδομένων ενός οργανισμού.

Γενικές πληροφορίες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 120 ωρών, σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση Apache Kafka και της εφαρμογής του στην παραγωγική διαδικασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες πληροφορικής, συγκεκριμένα προγραμματιστές που επιθυμούν να κατακτήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία Apache Kafka στην παραγωγή. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Μηχανικοί Λογισμικού
 • ΜηχανικοίΠαραγωγής (SREs, devops, ή sysadmins)
 • Αρχιτέκτονες Δεδομένων
 • ΣτελέχηΙΤ Επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΙΤ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Απόφοιτους και Φοιτητές τεχνολογικών κατευθύνσεων κυρίως προγραμματιστές.

Παροχές προγράμματος

 • Εκπαιδευτικό υλικό (προγραμματισμός, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)
 • Οδηγός μελέτης
 • Βεβαίωση συμμετοχής
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 6μονάδες ECVET

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 400,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

 • Έκπτωση 20%σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων δημόσιων υπάλληλων ή  εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση,
 • Έκπτωση 20%σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
 • Έκπτωση 20%σε άνεργους και πολύτεκνους,
 • Έκπτωση 10%σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη προγράμματος:   12 Απριλίου 2021
Λήξη προγράμματος:        04 Ιουλίου 2021

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr   

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: [email protected] .

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!