Καλώς ήρθατε στο Schools.gr - Τηλ.: 211 413 2500

Θεματική: «Πρώιμη ανίχνευση & παρέμβαση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών» Επιστημονικό Σεμινάριο Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 – Αθήνα

Θεματική: «Πρώιμη ανίχνευση & παρέμβαση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών» Επιστημονικό Σεμινάριο Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 - ΑθήναΘεματική: «Πρώιμη ανίχνευση & παρέμβαση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών» Επιστημονικό Σεμινάριο Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 - Αθήνα

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

1. Γενική Περιγραφή – Στόχος Επιμόρφωσης
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μελέτη των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και η παρουσίαση διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. Η διάλεξη θα προσανατολιστεί στην πρώιμη ανίχνευση και στην αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά δεδομένα και οι θεωρητικές προσεγγίσεις που στοιχειοθετούν το πεδίο εννοιολογικού καθορισμού τους και οι σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις. Θα αναλυθούν οι κατηγορίες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και θα επισημανθούν οι διαφοροποιήσεις των Ειδικών από τις Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες θεωρητικά κι εμπειρικά. Επίσης, θα εξεταστεί η αιτιολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών μέσα από το πρίσμα της Γνωστικής Ψυχολογίας. Επιπρόσθετα, θα εξεταστούν οι πρώιμες ενδείξεις και η συμπτωματολογία  κάθε κατηγορίας Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι τεχνικές εκπαιδευτικής παρέμβασης σε εξατομικευμένο επίπεδο. Η επιμόρφωση για τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διακρίνουν τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από άλλες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους ειδικής παρέμβασης.
Οι διδακτικές τεχνικές αφορούν στα ακόλουθα:

 • Εμπλουτισμένη εισήγηση
 • Εργασίες σε ομάδες
 • Ατομικές εργασίες
 • Προβολή εποπτικού υλικού
 • Παρουσίαση εργαλείων και περιπτώσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δασκάλους, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους, Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, φοιτητές, σπουδαστές, γονείς κι όλους τους ειδικούς, που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δρ. Φουστάνα Αγγελική

 
 
2. Αναλυτικό Πρόγραμμα
10.00 – 10.30: Προσέλευση
10.30 – 12.30: Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:

 • Ορισμοί των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διάκριση Γενικών και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Κατηγορίες Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Η Αιτιολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών μέσα από το Δραστικό Σύστημα Επεξεργασίας πληροφοριών

12.30 – 13.00: Διάλειμμα
13.00 – 15.00: Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:

 • Πρώιμες ενδείξεις και συμπτωματολογία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
 • Ψυχοφυσιολογικά δεδομένα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Κριτήρια αξιολόγησης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Τεχνικές και μέθοδοι παρέμβασης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών ανά κατηγορία διαταραχής

15.00 -15.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση.
15.30  Λήξη – Παραλαβή βεβαιώσεων
 
3. Ημερομηνία, ώρα προσέλευσης & χώρος διεξαγωγής
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014  |
Ώρα προσέλευσης: 10.00 – 10.30 | Ώρα διεξαγωγής: 10.30 – 15.30
Πολιτιστικό Κέντρο Κωστής Παλαμάς Ε.Κ.Π.Α. | Ακαδημίας 48 & Σίνα (http://maps.uoa.gr/?map=7&place=6) |  Αθήνα
 
4. Προσκεκλημένη εισιγήτρια
Δρ. Φουστάνα Αγγελική
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Η κα Αγγελική Φουστάνα σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/ίου Αθηνών, όπου έλαβε υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ. και βαθμό Άριστα. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές είναι στην Ειδική Παιδαγωγική – Παιδαγωγική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Έλαβε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπόνηση της Διδακτορικής της Διατριβής με θέμα την γνωστική ανάπτυξη των ευφυών-χαρισματικών μαθητών. Έχει ειδίκευση από το Institute of Education, University of London στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ευφυείς – χαρισματικούς μαθητές. Έχει διδάξει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2003 έως το 2011 τα μαθήματα: “Ψυχοφυσιολογία”, “Ψυχικές διαταραχές παιδιών κι εφήβων”, “Παιδαγωγική ψυχολογία των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” και “Νευροφυσιολογία-Νευροψυχολογία”. Έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτικός, Ειδική Παιδαγωγός και προϊσταμένη Ιατρο-Παιδαγωγικών τμημάτων για ΑμΕΑ. Είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιμορφώτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ευφυών – χαρισματικών μαθητών. Είναι Επιμορφώτρια Εκπ/σης Ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ως ερευνήτρια έχει συμμετάσχει σε Διεθνή και Παγκόσμια Συνέδρια ως εισηγήτρια και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών. Έχει συγγράψει κεφάλαια σε πλείστα βιβλία, ένα βιβλίο ως συν-συγγραφέας και μια μονογραφία. Υλοποίησε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους ευφυείς – χαρισματικούς μαθητές και ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
 
5. Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό

 
6. Δηλώσεις Συμμετοχής
Προεγγραφή μέχρι και τις 19/02/2014

 • Εκπαιδευτικοί-επαγγελματίες: 45€
 • Φοιτητές: 35€
 • Άνεργοι: 35€

 
Απευθείας εγγραφή την ήμερα διεξαγωγής

 • 55€ για όλες τις κατηγορίες (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

 
Επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2310230545 & 2117706766) ή μέσω διαδικτύου στο ακόλουθο link  (http://www.e-employ.gr/application.php) για να πραγματοποιήσετε μια προκράτηση θέσης. Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
—————————————————————————————————————————————–
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
αριθμός λογαριασμού κατάθεσης  0 0 2 6 . 0 0 3 7 . 0 1 .  0 2 0 0 4 9 9 1 6 2
δικαιούχος EMPLOY
(μέσω ebanking: IΒΑΝ GR1102600370000010200499162 | οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω ebanking επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω ebanking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)
————————————————————————————————————————————–
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Φ16 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας (μαζί με το φοιτητικό πάσο για τους φοιτητές ή την κάρτα ανεργίας για τους ανέργους) στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
Το μειωμένο κόστος συμμετοχής ισχύει εφόσον γίνει εμπρόθεσμα προεγγραφή και κατάθεση. Δίχως κατάθεση του ποσού δεν δεσμεύεται η θέση.
Σημαντική σημείωση:
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε πληρωμή εάν προηγουμένως δεν έχετε δηλώσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή του ποσού γίνονται δεκτές μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξ’ ολοκλήρου και επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις συμμετοχών με άλλο άτομο ή ταχυδρομική αποστολή του επιμορφωτικού υλικού.
 
7. Γραμματεία – Πληροφορίες
Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε και με τη γραμματεία της εταιρείας.
 
Τ.      2310   230545 | 211 7706766
F.    2310 230415 | 211 7704544
M.     [email protected]  | Url.   www.e-employ.gr
Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή
Follow Us on Social:  www.facebook.com/employ.page | www.twitter.com/employ_gr
Για το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.
 
 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Schools.gr για να ενημερώνεστε για τα νέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και για προσφορές και λοιπές πληροφορίες.

Copied!